ภารกิจผู้บังคับบัญชา


5 ตุลาคม 2563

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผูู้บริหารระดับ ผบช., รอง ผบช., ผบก. หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563

2 ตุลาคม 2563

พลตํารวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนา มอบนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 กันยายน 2563

พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสที่พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ ๑๑ จะเกษียณอายุราชการ ณ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ข่าวประชาสัมพันธ์


วิดีโอข่าวจัดซื้อจัดจ้างhit counter for tumblr