ข่าวประชาสัมพันธ์


พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานในพิธีปลูกป่าชายเลนสร้างจิตสำนึก "จิตอาสาปลูกป่าชายเลนหาดบางเบนเฉลิมพระเกียรติ" กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ทางสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชปถัมภ์ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา ภายในงานมีกิจกรรมปลูกต้น โกงกาง 1,500 ต้น ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าชายเลนอันสำคัญของประเทศ ในครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 10 โดยได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 25,000 ต้น และทางสมาคมชาวปักษ์ใต้จะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคใต้