พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ

จตช.

พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. สุทิน ทรัพย์พ่วง

รอง ผบ.ตร.