ผบ.ตร. | รอง ผบ.ตร. | ผู้ช่วย ผบ.ตร. | ผบช.

พล.ต.ท. ชินภัทร สารสิน

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. ปรีชา เจริญสหายานนท์

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. ธนา ชูวงศ์

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. มนตรี ยิ้มแย้ม

รอง จตช.

พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ

รอง จตช.

พล.ต.ท. ชยพล ฉัตรชัยเดช

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

ผู้ช่วย ผบ.ตร.