ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Chief Information Officer : CIO


ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน


ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


ที่อยู่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐


โทรศัพท์ : ๐-๒๕๒๑-๘๐๐๙-๑๐


อีเมล : sarasin.chpolice.go.th