พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ

จตช.

พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. ชินภัทร สารสิน

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. สมพงษ์ ชิงดวง

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.