ภารกิจผู้บังคับบัญชา


24 มกราคม 2565

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ระนอง และหน่วยร่วมปฏิบัติ

22 มกราคม 2565

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปราจีนบุรี และหน่วยร่วมปฏิบัติ

20 มกราคม 2565

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference)


ข่าวประชาสัมพันธ์


วิดีโอข่าวจัดซื้อจัดจ้างhit counter for tumblr