พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์

จตช.

พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. ดุสิต สังขะเมฆะ

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ. เดชา บุตรน้ำเพชร

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สอาดพรรค

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ. ธเนตร์ พิณเมืองงาม

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

รอง ผบ.ตร.

พล.ต.อ. นเรศ นันทโชติ

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ. พรหมธร ภาคอัต

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.

พล.ต.อ. ทวิชชาติ พละศักดิ์

ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.