ยินดีต้องรับเข้าสู่ เว็บไซต์สำนักงานตำรวจ : Welcome to Royal Thai Police ..
: กองบัญชาการ
: ภูธรจังหวัด
 • ตำรวจภูธรภาค 1 (ภาคกลาง)
  • ภ.จว.ชัยนาท
  • ภ.จว.นนทบุรี
  • ภ.จว.ปทุมธานี
  • ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
  • ภ.จว.ลพบุรี
  • ภ.จว.สมุทรปราการ
  • ภ.จว.สระบุรี
  • ภ.จว.สิงห์บุรี
  • ภ.จว.อ่างทอง

 • ตำรวจภูธรภาค 2 (ภาคตะวันออก)
  • ภ.จว.จันทบุรี
  • ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
  • ภ.จว.ชลบุรี
  • ภ.จว.ตราด
  • ภ.จว.นครนายก
  • ภ.จว.ปราจีนบุรี
  • ภ.จว.ระยอง
  • ภ.จว.สระแก้ว

 • ตำรวจภูธรภาค 3 (ภาคอีสาน ตอนล่าง)
  • ภ.จว.ชัยภูมิ
  • ภ.จว.นครราชสีมา
  • ภ.จว.บุรีรัมย์
  • ภ.จว.ยโสธร
  • ภ.จว.ศรีสะเกษ
  • ภ.จว.สุรินทร์
  • ภ.จว.อำนาจเจริญ
  • ภ.จว.อุบลราชธานี

 • ตำรวจภูธรภาค 4 (ภาคอีสาน ตอนบน)
  • ภ.จว.กาฬสินธุ์
  • ภ.จว.ขอนแก่น
  • ภ.จว.นครพนม
  • ภ.จว.มหาสารคาม
  • ภ.จว.มุกดาหาร
  • ภ.จว.ร้อยเอ็ด
  • ภ.จว.สกลนคร
  • ภ.จว.หนองคาย
  • ภ.จว.หนองบัวลำภู
  • ภ.จว.อุดรธานี
  • ภ.จว.เลย

 • ตำรวจภูธรภาค 5 (ภาคเหนือ ตอนบน)
  • ภ.จว.น่าน
  • ภ.จว.พะเยา
  • ภ.จว.ลำปาง
  • ภ.จว.ลำพูน
  • ภ.จว.เชียงราย
  • ภ.จว.เชียงใหม่
  • ภ.จว.แพร่
  • ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

 • ตำรวจภูธรภาค 6 (ภาคเหนือ ตอนล่าง)
  • ภ.จว.กำแพงเพชร
  • ภ.จว.ตาก
  • ภ.จว.นครสวรรค์
  • ภ.จว.พิจิตร
  • ภ.จว.พิษณุโลก
  • ภ.จว.สุโขทัย
  • ภ.จว.อุตรดิตถ์
  • ภ.จว.อุทัยธานี
  • ภ.จว.เพชรบูรณ์

 • ตำรวจภูธรภาค 7 (ภาคตะวันตก)
  • ภ.จว.กาญจนบุรี
  • ภ.จว.นครปฐม
  • ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
  • ภ.จว.ราชบุรี
  • ภ.จว.สมุทรสงคราม
  • ภ.จว.สมุทรสาคร
  • ภ.จว.สุพรรณบุรี
  • ภ.จว.เพชรบุรี

 • ตำรวจภูธรภาค 8 (ภาคใต้ ตอนบน)
  • ภ.จว.กระบี่
  • ภ.จว.ชุมพร
  • ภ.จว.นครศรีธรรมราช
  • ภ.จว.พังงา
  • ภ.จว.ภูเก็ต
  • ภ.จว.ระนอง
  • ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

 • ตำรวจภูธรภาค 9 (ภาคใต้ ตอนล่าง)
  • ภ.จว.ตรัง
  • ภ.จว.นราธิวาส
  • ภ.จว.ปัตตานี
  • ภ.จว.พัทลุง
  • ภ.จว.ยะลา
  • ภ.จว.สงขลา
  • ภ.จว.สตูล
 • : กองบังคับการ
 • สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.)
 • สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)
 • สำนักงานกำลังพล (สกพ.)
 • สำนักงานงบประมาณและการเงิน (สงป.)
 • สำนักงานกฎหมายและคดี (กมค.)
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.)
 • สำนักงานจเรตำรวจ (จต.)
 • สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)
 • สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.)
 • กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
 • กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
 • กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.)
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
 • สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
 • สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
 • กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)
 • โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
 • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
 • : สถานีตำรวจ
 • สถานีตำรวจนครบาล
  • นครบาล 1
  • นครบาล 2
  • นครบาล 3
  • นครบาล 4
  • นครบาล 5
  • นครบาล 6
  • นครบาล 7
  • นครบาล 8
  • นครบาล 9
 • สถานีตำรวจภูธรภาค 1
  • ภ.จว.ชัยนาท
  • ภ.จว.นนทบุรี
  • ภ.จว.ปทุมธานี
  • ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
  • ภ.จว.ลพบุรี
  • ภ.จว.สมุทรปราการ
  • ภ.จว.สระบุรี
  • ภ.จว.สิงห์บุรี
  • ภ.จว.อ่างทอง
 • สถานีตำรวจภูธรภาค 2
  • ภ.จว.จันทบุรี
  • ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
  • ภ.จว.ชลบุรี
  • ภ.จว.ตราด
  • ภ.จว.นครนายก
  • ภ.จว.ปราจีนบุรี
  • ภ.จว.ระยอง
  • ภ.จว.สระแก้ว
 • สถานีตำรวจภูธรภาค 3
  • ภ.จว.ชัยภูมิ
  • ภ.จว.นครราชสีมา
  • ภ.จว.บุรีรัมย์
  • ภ.จว.ยโสธร
  • ภ.จว.ศรีสะเกษ
  • ภ.จว.สุรินทร์
  • ภ.จว.อำนาจเจริญ
  • ภ.จว.อุบลราชธานี
 • สถานีตำรวจภูธรภาค 4
  • ภ.จว.กาฬสินธุ์
  • ภ.จว.ขอนแก่น
  • ภ.จว.นครพนม
  • ภ.จว.มหาสารคาม
  • ภ.จว.มุกดาหาร
  • ภ.จว.สกลนคร
  • ภ.จว.หนองคาย
  • ภ.จว.ร้อยเอ็ด
  • ภ.จว.เลย
  • ภ.จว.หนองบัวลำภู
  • ภ.จว.อุดรธานี
 • สถานีตำรวจภูธรภาค 5
  • ภ.จว.เชียงราย
  • ภ.จว.เชียงใหม่
  • ภ.จว.น่าน
  • ภ.จว.พะเยา
  • ภ.จว.แพร่
  • ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
  • ภ.จว.ลำปาง
  • ภ.จว.ลำพูน
 • สถานีตำรวจภูธรภาค 6
  • ภ.จว.กำแพงเพชร
  • ภ.จว.ตาก
  • ภ.จว.นครสวรรค์
  • ภ.จว.พิจิตร
  • ภ.จว.พิษณุโลก
  • ภ.จว.เพชรบูรณ์
  • ภ.จว.สุโขทัย
  • ภ.จว.อุตรดิตถ์
  • ภ.จว.อุทัยธานี
 • สถานีตำรวจภูธรภาค 7
  • ภ.จว.สมุทรสงคราม
  • ภ.จว.กาญจนบุรี
  • ภ.จว.นครปฐม
  • ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
  • ภ.จว.เพชรบุรี
  • ภ.จว.ราชบุรี
  • ภ.จว.สมุทรสาคร
  • ภ.จว.สุพรรณบุรี
 • สถานีตำรวจภูธรภาค 8
  • ภ.จว.กระบี่
  • ภ.จว.ชุมพร
  • ภ.จว.นครศรีธรรมราช
  • ภ.จว.พังงา
  • ภ.จว.ภูเก็ต
  • ภ.จว.ระนอง
  • ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
 • สถานีตำรวจภูธรภาค 9
  • ภ.จว.ตรัง
  • ภ.จว.พัทลุง
  • ภ.จว.สงขลา
  • ภ.จว.สตูล
 • ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
  • ภ.จว.นราธิวาส
  • ภ.จว.ปัตตานี
  • ภ.จว.ยะลา
 • : กองกำกับการ
  : หน่วยงานอื่นๆ